STANOWISKO W SPRAWIE CETA

STANOWISKO ZZRE św. Franciszka z Asyżu W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULACJI ZAWARTYCH W UMOWACH CETA i TTIP DO POLSKIEGO PORZĄDKU PRAWNEGO CETA czyli Kompleksowa Umowa Gospodarczo-Handlowa jest to umowa o wolnym handlu pomiędzy UE a Kanadą, która wraz z TTIP (Transatlantyckim Partnerstwem w dziedzinie Handlu i Inwestycji między UE a USA) ma utworzyć transatlantycką strefę wolnego handlu. Czy na pewno obie umowy są korzystne dla naszego kraju? Eksperci z różnych dziedzin jak i zwykli obywatele interesujący się tym tematem znaleźli wiele punktów, które zostały poddane poważnej krytyce. Największe zagrożenia pojawią się w branży rolnej.

Czytaj dalej STANOWISKO W SPRAWIE CETA

W Parlamencie

tvpTelewizja Polska w programie Agrobiznes na temat pewnego rozporządzenia. Spotkanie w Sejmie, gdzie głos zabrała prezes Danuta Pilarska. Zobacz