Milionerzy i brakujące pieniądze

Także nasz Związek uważnie obserwuje działanie Komisji Europejskiej w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej.

Już po raz trzeci międzynarodowa grupa dziennikarzy, działaczy na rzecz przejrzystości i programistów komputerowych zebrała się w Brukseli na trzy dni, by zgromadzić i przeanalizować nowe dane rządów dotyczące tego, kto co otrzymał w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE.

Dane o dotacjach dla gospodarstw rolnych z 2011: Milionerzy i brakujące pieniądze

Kraje członkowskie UE opublikowały dotychczas dane dotyczące 15,4 miliardów Euro wydanych w roku finansowym 2010, tj. o wiele mniej niż 55 miliardów Euro, które były prawdopodobnie wydane. Stało się to z powodu niedawnej negatywnej reakcji przeciwko przejrzystości budżetu ogłoszonej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w listopadzie 2010 r. orzekł, że zasady wymagające ujawnienia danych o płatnościach dotyczących osób fizycznych stanowią naruszenie prawa do prywatności. Wskutek tego Komisja Europejska nakazała krajom członkowskim wstrzymanie publikowania danych osobowych  w kwietniu 2011 przez wydanie rozporządzenia wdrażającego, na podstawie którego wymagana jest jedynie publikacja danych o płatnościach dla osób prawnych.

Zaledwie sześć z 27 krajów członkowskich ujawniło niektóre dane, chociaż nie dotrzymały terminu 30 kwietnia, a są to: Cypr, Grecja, Francja, Luksemburg, Słowenia i Wlk. Brytania. Chociaż w opublikowanych danych duża część danych jest utajniona: od 98% wszystkich dotacji wypłaconych w Irlandii do około 25% dotacji wypłaconych w Holandii. Cztery kraje: Dania, Węgry, Szwecja i Republika Czeska, które poprzednio publikowały kompletne dane, obecnie Republika Czeska wycofała część danych, które dotychczas były ujawnione. Tylko trzy kraje dostosowały się do zasady przejrzystości budżetu WPR i kontynuowały publikowanie danych mimo orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Całkowita liczba beneficjentów ujawnionych w tym roku, a którzy otrzymali 15,4 miliarda Euro wynosi  563 133. Jest to spadek liczby ujawnionych danych w porównaniu z 8 mln beneficjentów w ubiegłym roku, co wskazuje, że znaczna większość beneficjentów WPR została uznana przez agencje płatnicze odpowiedzialne za publikowanie danych za osoby fizyczne. O ile pozostałe kraje opublikują swoje dane, oczekuje się, że zostaną ujawnione dane dotyczące mniej niż połowy całkowitego budżetu WPR. Europejska Inicjatywa na rzecz Przejrzystości nie może już osiągnąć swojego kluczowego celu dotyczącego jawności beneficjentów funduszy UE.

W ujawnionych dotychczas danych znajduje się 1330 płatności powyżej 1 mln Euro. Największym beneficjentem jest państwowy bank w Rumunii, na drugim miejscu jest państwowa firma wodna w Portugalii. Przedsiębiorstwa państwowe, ministerstwa i rządy regionalne dominują na liście największych beneficjentów z płatnościami dla Xunta de Galicia – 45 mln Euro i czeskim Ministerstwem Rolnictwa – 32 mln Euro. Wydaje się, że kraje członkowskie nie wypełniają wymagań co do publikowania beneficjentów końcowych funduszy UE i zamiast tego publikują nazwy instytucji pośredniczących. Końcowi beneficjenci pozostają nieznani.

Tak samo jak w poprzednich latach nie ma wyjaśnień dlaczego wypłacono płatność. Prawo europejskie dotyczące przejrzystości tego nie wymaga. Ten punkt stanowi największą wadę systemu przejrzystości i pozostawia społeczeństwu zagadkę co do powodu wydatkowania funduszy UE.

Jack Thurston, analityk polityki z Londynu i współzałożyciel farmsubsidy.org, powiedział:

“Dążyłem do transparencji dotacji dla gospodarstw rolnych prawie 10 lat.  W tym roku z powodu bardzo niekorzystnego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tajność wróciła z podwójną siłą.

Mam nadzieję, że jest to tymczasowe wstrzymanie przejrzystości i że Komisja wprowadzi nowe, ulepszone zasady, żeby obywatele UE mogli wiedzieć, jak wydawane są ich pieniądze i dlaczego. Oprócz pomocy dla obywatelu UE w lepszym zrozumieniu polityki rolnej UE, transparencja jest dodatkowym zabezpieczeniem przed marnotrawstwem, oszustwem i nadużyciami. Gratuluję rządom Danii, Węgier i Szwecji za zobowiązanie przestrzegania pełnej przejrzystości i zachęcam inne kraje do podążania tym przykładem.”

Nils Mulvad, dziennikarz z Aarhus, współzałożyciel strony farmsubsidy.org powiedział:

“To jest szaleństwo w jaki sposób rządy próbują utajnić te informacje. Jednak ciężko pracowaliśmy, by pokonać ich wszystkie taktyki blokowania informacji i udostępniamy dane każdemu, kto chce je użyć  w dziennikarstwie oraz do badań i analiz. Jest o wiele mniej danych niż w poprzednich latach, ale z pewnością można odnaleźć ciekawe informacje.”

Tabela 1: 20 największych beneficjentów wg kwoty płatności

Nazwa beneficjenta Kwota(Euro) Kraj
SC FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL – IFN SA 220,000,000 RO
EDIA – EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA S.A. 103,070,334 PT
AZUCARERA EBRO S. L. 61,825,608 ES
XUNTA DE GALICIA 45,767,443 ES
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 37,453,113 ES
VAS Lauku attīstības fonds 37,283,856 LV
A.O.P. F.IN.A.F. SOC. CONS. A R.L.  33,642,063 IT
Ministerstvo zemědělství 32,514,339 CZ
JUNTA DE EXTREMADURA 29,332,681 ES
SYRAL IBERIA, S. A. U. 28,821,933 ES
Ministerstvo podohospodarstva a regionalneho rozvoja SR 27,976,186 SK
COPERATIE COFORTA U.A. 26,285,764 NL
INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN 26,224,551 ES
LOGISTIEKE EN ADMINISTRATIEVE VEILINGASSOCIATIE 25,593,878 BE
D. G. FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA 24,918,858 ES
Landesumweltamt Brandenburg 23,369,598 DE
DIRECÇÃO GERAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 21,430,218 PT
Raiffeisen-Hauptgenossenschaft Nord AG 19,503,752 DE
GRUPPO MEDITERRANEO SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA  17,927,959 IT
Landesbetrieb für Küstenschutz Nationalpark und Meeresschutz 17,590,000 DE

 

Tabela 2: 20 największych beneficjentów płatności bezpośrednich wg kwoty płatności

Nazwa beneficjenta Kwota(Euro) Kraj
GESBA – EMPRESA DE GESTÃO DO SECTOR DA BANANA LDA 6,163,727 PT
Bólyi Mezogazdasági Termelo és Kereskedelmi  Zrt. 5,612,800 HU
COMPLEJO AGRICOLA S. A. 3,906,850 ES
SC TCE 3 BRAZI SRL 3,667,365 RO
Agrar GmbH Gut Ferdinandshof 3,489,047 DE
Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegorzo Nonprofit  Kft. 3,483,362 HU
CONAGRICAN S. L. 3,294,268 ES
CUMBRES DE GRAN CANARIA Nº 412/05 S. A. T. 2,830,138 ES
DEHESA NORTE, S. A. ( DENOSA ) 2,764,439 ES
Dalmandi Mezogazdasági  Zrt. 2,653,132 HU
Südzucker AG Mannheim-Ochsenfurt 2,680,421 DE
AYUNTAMIENTO DE ALDEANUEVA DE LA VERA 2,559,553 ES
Agrarunternehmen Barnstädt eG 2,435,237 DE
Agrar-Produkte eG Spornitz 2,598,776 DE
Enyingi Agrár  Zrt. 2,981,593 HU
LAJTA-HANSÁG  Zrt. 2,754,651 HU
HVG Hopfenverwertungsgenoss. e.G. 2,230,998 DE
KOMBINAT ROLNY KIETRZ Sp. z o.o. 2,086,371 PL
TOP FARMS GŁUBCZYCE SP. Z O.O.  2,101,052 PL
S.C. COMCEREAL S.A. 2,461,893 RO

 

Tabela 3: Przegląd danych ujawnionych przez kraje

Kraj Całkowita kwota(Euro) % w stosunku do ub. r. Beneficjenci % w stosunku do ub. r.
Austria 188,135,606 10 4,352 3
Belgia 222,244,658 20 6694 14
Bułgaria 520,431,909 69 5,780 7
Cypr  – 
Republika Czeska 990,278,362 100 26,969 100
Dania 1,054,041,278 100 66,120 100
Estonia 393,488,399   3,773 10.9
Finlandia 105,732,202 9 3,073 43
Francja  – 
Niemcy 1,995,714,587 27 12,732 3.5
Grecja  – 
Węgry 1,617,087,170 100 193,411 100
Irlandia 80,289,881 4 375 0.3
Włochy 545,373,509 9 191 0.01
Łotwa 307,426,678 prawie 100 12,892 18
Litwa 150,006,941 25.6 1,238 0.6
Luksemburg  – 
Malta 4,279,394 2 61 0.2
Holandia 893,772,762 75 40,399 44.5
Polska 626,803,456 21 8,246 0.5
Portugalia 555,271,873 54 6,783 3
Romunia 1,077,011,684 92 27,088 24
Słowakia 341,814,679 64 2,735 17
Słowenia  – 
Hiszpania 2,759,864,883 37 53,968 5.4
Szwecja 995,695,846 100 86,253 100
Wlk.Brytania  – 

Nota dla wydawców

1. Dotacje  w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) wynoszą w przybliżeniu 55 mld Euro rocznie, jest to około 40% rocznego budżetu Unii Europejskiej, jest to około nieco poniżej 100 Euro rocznie w przeliczeniu na każdego obywatela UE. 

2. Celem farmsubsidy.org jest pozyskanie szczegółowych danych dotyczących płatności i beneficjentów dotacji  rolnych w każdym kraju członkowskim UE I udostępnienie ich w sposób przydatny dla obywateli UE. Farmsubsidy.org jest projektem finansowanym przez fundację założoną przez grupę europejskich dziennikarzy, naukowców i aktywistów.  

3. Farmsubsidy.org udostępnia bazy danych na podstawie licencji, co oznacza, że korzystający mają prawo do swobodnego użycia, porównywania i publikowania danych, jednak są prawnie zobowiązani do: Wskaż farmsubsidy.org  jako źródło danych i podziel się tym z innymi. To nic nie kosztuje, ale dużo dla nas znaczy. Jak to zrobisz, zależy od Ciebie, ale poniżej znajdziesz kilka możliwych sformułowań:

Dane pochodzą od farmsubsidy.org lub  Oficjalne dane zebrane przez farmsubsidy.org

lub Źródło danych: farmsubsidy.org

4. Szczegółowy przegląd danych na rok 2011 i poprzednie  jest opublikowany na stronie http://farmsubsidy.org/index.html

5. Arkusz XLS z danymi 1330 płatności w wysokości powyżej 1 mln Euro jest opublikowany tu: 

http://ftp.farmsubsidy.talusdesign.co.uk/millionaires2010.xls

Dalsze informacje:

Analizy, tło i komentarz:

Jack Thurston – Współzałożyciel farmsubsidy.org

+ 44 (0) 7973 155 278

Pytania dotyczące danych:

Nils Mulvad – Współzałożyciel farmsubsidy.org

+ 45 51 50 48 08

Ten wpis został opublikowany w kategorii NASZYM ZDANIEM i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.