STANOWISKO W SPRAWIE CETA

STANOWISKO ZZRE św. Franciszka z Asyżu W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULACJI ZAWARTYCH W UMOWACH CETA i TTIP DO POLSKIEGO PORZĄDKU PRAWNEGO CETA czyli Kompleksowa Umowa Gospodarczo-Handlowa jest to umowa o wolnym handlu pomiędzy UE a Kanadą, która wraz z TTIP (Transatlantyckim Partnerstwem w dziedzinie Handlu i Inwestycji między UE a USA) ma utworzyć transatlantycką strefę wolnego handlu. Czy na pewno obie umowy są korzystne dla naszego kraju? Eksperci z różnych dziedzin jak i zwykli obywatele interesujący się tym tematem znaleźli wiele punktów, które zostały poddane poważnej krytyce. Największe zagrożenia pojawią się w branży rolnej.


CETA doprowadzi do znikania małych gospodarstw rodzinnych w Unii Europejskiej, a wraz z nimi, do zanikania istniejącego od wieków sposobu życia. Najdotkliwiej odczują to państwa z taką strukturą rolnictwa jak w Polsce.
Zniesienie ceł w handlu z UE dotyczy 99% ceł obowiązujących obecnie. Jak wiadomo Kanada jest jednym z pięciu krajów świata, o największej powierzchni upraw roślin zmodyfikowanych genetycznie. Zniesienie ceł daje wolną rękę dla importu kanadyjskiej i amerykańskiej wołowiny, wieprzowiny, pszenicy, kukurydzy, soi czy buraków cukrowych oraz produktów z nich wyprodukowanych, np. oleju rzepakowego, cukru, płatków kukurydzianych, lecytyny, napojów sojowych, tofu, nabiału i mięsa zwierząt, hodowanych przy użyciu hormonów wzrostu. Będzie to miało znaczny wpływ na drastyczny spadek cen skupu dla lokalnych przedsiębiorców, a nawet może dojść do tego, że lokalni producenci nie będą mieli możliwości aby sprzedać cokolwiek.
Import kanadyjskich oraz amerykańskich produktów ponadto stanowi zagrożenie dla polskich i europejskich konsumentów. Stosowanie dotychczasowych norm unijnych i krajowych doprowadziło do sytuacji, w której polska żywność wyróżniała się na świecie znakomitą jakością. Doświadczenia kanadyjskie z regulacjami dotyczącymi żywności wynikającymi z umowy NAFTA (Północnoamerykańskiego Układu Wolnego Handlu) z Meksykiem dowodzą, że zagrożenia dla jakości i bezpieczeństwa żywności są jak najbardziej realne, jak np. obniżenie standardów w przypadku pozostałości pestycydów. Kanadyjskie przepisy dopuszczają mycie i przetwarzanie mycie mięsa w chlorowanej wodzie. Ponadto w UE obowiązuje zasada ostrożności, czyli producent musi przeprowadzić odpowiednie badania i udowodnić, że dany produkt jest bezpieczny dla ludzi. W USA i Kanadzie taki wymóg nie jest stosowany. W krajach za oceanem, można udowodnić szkodliwość produktu jednak dopiero po wprowadzeniu go na rynek. Dopiero po długotrwałej i kosztownej batalii w sądzie producent musi wycofać produkt z rynku.
Poprzez wprowadzenie umowy CETA Polski rynek zaleją produkty o znacznie obniżonym standardzie. Zawarty w CETA proces zwany „współpracą regulacyjną” narazi unijne normy dotyczące żywności na poważne ryzyko. Biorąc pod uwagę różnice między kanadyjskimi i unijnymi normami bezpieczeństwa żywności, europejscy rolnicy zostaną zmuszeni do bezpośredniego rywalizowania z konkurencją wytwarzającą żywność zgodnie z mniej restrykcyjnymi normami i przy niższych kosztach wytwarzania (dużo tańsza energia w Kanadzie). Wielkie firmy będą mogły bez ograniczeń sprzedawać produkty wytwarzane niskim kosztem, bez względu na szkody jakie mogą one wyrządzić konsumentom czy środowisku. Jest to zaskakujące z uwagi na to, że Unia Europejska od kilku lat stawia na rozwijanie produkcji ekologicznej, a wszelkie inwestycje muszą być prowadzone tak, aby środowisko naturalne ucierpiało jak najmniej. Przedstawiciele korporacji które już mają siedziby w naszym kraju (Cargill, Monsanto) dotychczas miały poniekąd „związanie ręce”, ponieważ blokowało je ustawodawstwo krajowe. Po podpisaniu CETA i TTIP, firmy te będą miały dowolność w dyktowaniu cen w skupach oraz wywrą jeszcze większy wpływ na podnoszenie cen artykułów niezbędnych do produkcji takich jak nasiona, środki ochrony roślin, nawozy. Poprzez zmonopolizowanie polskiego rynku, krajowe firmy chemiczne, nie będą w stanie konkurować z ponadnarodowymi gigantami, co doprowadzi do ich upadku, a polscy rolnicy nie będą mogli wspierać krajowych firm.
CETA i TTIP naruszają również suwerenność naszego kraju jak i UE na rzecz interesów internacjonalnych korporacji. Regulacje krajowe czy unijne, które miały dotychczas za zadanie chronić polskich rolników i konsumentów będą mogły być zaskarżane przez światowe firmy za pomocą działalności takich organów jak Międzynarodowe Komisje Arbitrażowe. Niepokojący jest fakt, że takie umowy stają ponad wszelkim prawem. Kraje muszą się do nich jedynie dostosować. Nie możemy liczyć na jakiekolwiek zabezpieczenia finansowe w imię tzw. „wolnego handlu”. Nie bez powodu użyto tutaj słowa w cudzysłowie, ponieważ wolny handel wprowadzony będzie na zasadzie wyłącznie triumfu silniejszych. Słabsze jednostki będą musiał poprostu ucierpieć i pogodzić się z porażką nie mając na ten proces żadnego wpływu.
Jak widać obie umowy posiadają wiele negatywnych skutków dla polskiego rolnictwa i gospodarki, dlatego zdecydowanie sprzeciwiamy się wprowadzeniu tych umów do polskiego porządku prawnego.
Danuta Pilarska
Prezes
Tel. 668527624

Ten wpis został opublikowany w kategorii NASZYM ZDANIEM i oznaczony tagami , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.