Grassroots Foundation

Grassroots Foundation

Fundacja Grassroots została założona w 1999 roku. Jej celem jest wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w walce o ochronę przyrody i poszanowanie praw człowieka. 

Grassroots ma na celu wzmocnienie pozarządowych grup i ruchów w ich wysiłkach na wyzwanie destrukcyjne i niedemokratycznych praktyk stosowanych przez rządy i korporacje.

Grassroots jest szczególnie zainteresowana wspieraniem grup, które nie mają ustalonej podstawy finansowania, są innowacyjne oraz posiadają nietypowe i wyjątkowe podejście do wyzwań i przekształcenia środowiska i problemów społecznych. 

FundacjaGrassroots  dąży do zapewnienia wsparcia, w takich przypadkach gdzie małe granty mogą mieć potencjalnie duże znaczenie i wpływ na politykę oraz praktykę władz regionalnych i państwowych.

Swoje działania Grassroots skoncentrowała w Europie Wschodniej, głównie w zakresie przeciwdziałaniu ekspansji GMO w rolnictwie.

Grassroots finansuje działalność danej organizacji przez  okres od roku do trzech lat. W tym czasie Fundacja stra się pozyskać inne źródła finansowania danego projektu.

Dodaj komentarz