Władze, Statut i Kontakt

ZARZĄD

Danuta Pilarska – Prezes
Wojciech Grinholc – Skarbnik
Maria Kobylarz – Wiceprezes
Przemysław Tur – Wiceprezes
Zbigniew Kozłowski – Wiceprezes, Sekretarz

 

KOMISJA REWIZYJNA

Kazimierz Chodorowski – Przewodniczący
Paweł Prus – Członek
Jacek Godek – Członek

 

STATUT
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO ROLNIKÓW EKOLOGICZNYCH
św. FRANCISZKA Z ASYŻU
Z SIEDZIBĄ W SZUBINIE

 

DANE KONTAKTOWE

ul. Jana Pawła II 2

89-200 Szubin

tel. 52 3848110, 668 527 624

e-mail: biuro@rolnicyekologiczni.pl

danuta.pilarska@wp.pl